Bevar kulturen


I vores begejstring og iver over de nye digitale muligheder, kan vi nemt komme til at glemme det gamle, for vi vil jo så gerne hele tiden bevæge os fremad her i tilværelsen, det ligger i os som mennesker. Fremdrift det er noget, der kenddetegner os, og det er årsagen til den udvikling vi har formået at skabe. Lige nu og i disse tider står du overfor et kæmpe skifte i vores måde at leve på, nemlig fordi vi har fået teknologien ind i vores liv, og det giver os så mange muligheder, som vi ikke tidligere har haft. Vi skal tænke klogt og langsigtet, vi må ikke smide barnet ud med badevandet så at sige, men det er også gået op for de fleste af os. Den første begejstring har lagt sig, og vi er godt klar over, at vi også skal huske at bevare en masse, for det gamle har jo også en værdi. Kend din historie, så kan du langt bedre bevæge dig fremad, det er der rigtig meget sandhed i.