Lidt om EU

Den Europæiske Union (EU) er et økonomisk og politisk partnerskab mellem 27 medlemslande. Den blev oprettet efter Anden Verdenskrig for at fremme samarbejde og fred i Europa. EU har sin egen valuta, euroen, som er fælles for 19 af sine medlemmer. EU’s mission er at fremme økonomisk vækst og sociale fremskridt blandt medlemmerne gennem et en række politikker, herunder fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer. Den arbejder også på at fremme samarbejdet mellem sine medlemmer om handels- og sikkerhedsspørgsmål.

EU-institutionerne består af Det Europæiske Råd, som fastlægger EU’s retningslinjer, Europa-Parlamentet, som repræsenterer borgerne i alle medlemslandene, og Europa-Kommissionen, som er ansvarlig for at foreslå lovgivning og håndhæve EU-lovgivningen. EF-Domstolen er den højeste domstol i EU, som sikrer, at alle medlemslande overholder deres forpligtelser i henhold til EU-retten.

EU har spillet en vigtig rolle i forbindelse med fremme af fred, sikkerhed og velstand i Europa. EU har arbejdet på at styrke de økonomiske bånd og fremme handelsliberaliseringen mellem EU’s medlemsstater. Det har også bidraget til at mindske fattigdommen og skabe arbejdspladser. Desuden yder EU finansiel bistand til mindre udviklede lande for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål. Den Europæiske Union er forpligtet til at sikre, at dens medlemmer nyder en høj livskvalitet, samtidig med at der tages hensyn til miljøbeskyttelse og menneskerettigheder. Gennem sine forskellige politikker og initiativerer EU forpligtet til at skabe et mere velstående, sikkert og fredeligt Europa.